عوارض صادرات

عوارض صادرات

دستور العمل آیین نامه بیمه شرکت‌های دانش بنیان نیز ابلاغ شد

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات دستورالعمل اجرایی معافیت مالیاتی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان گفت: شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان به مدت ۱۵ سال از زمان اخذ مجوز مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.