مدیر بیمه‌ای

مدیر بیمه‌ای

آنچه یک مدیر بیمه ای باید بداند / محمود فراهانی

شاید مهم‌ترین مقوله‌ای که یک مدیر بیمه‌ای باید درباره آن بداند مقوله شناخت و ارزیابی ریسک بنگاه‌داری در شرکت بیمه در هر نقطه از زمان و مکان است. بدون شناخت و ارزیابی ریسک امکان مدیریت آن نیست و مدیری که نتواند ریسک‌ها را بشناسد و مدیریت کند…