مرتضی گودرزی

مرتضی گودرزی

تحلیلی بر آیین نامه 90 شورای عالی بیمه و مکمل شماره سه

طبق اصول حرفه ­ای­ گری، سنجش صلاحیت­ های حرفه ­ای یکی از الزامات حرفه­ ها برای در امان ماندن ساحت حرفه از اقدامات نسنجیده و مخرب افراد فاقد صلاحیت است. آیین نامه 90 بیمه مرکزی، علی رغم انتقادات به نحوه و کیفیت اجرای آن، آیین­ نامه ­ای است…