مهدی ایمانی مهر

مهدی ایمانی مهر

مرزهای مشارکت و رقابت در اقلیم بیمه گری (قسمت دوم)

«سخنکده متن» طرح بررسی «7 چالش در 7روز» را اجرا کرد. در همین راستا پنجمین چالش با موضوع «مرزهای مشارکت و رقابت در اقلیم بیمه» با حضور مهدی ایمانی مهر، قائم مقام مدیرعامل شرکت فناوران اطلاعات خبره بررسی شد. ایمانی مهر گفت: یکی از حوزه های…

مرزهای مشارکت و رقابت در اقلیم بیمه (قسمت اول)

«سخنکده متن» طرح بررسی «7 چالش در 7روز» را اجرا کرد. در همین راستا پنجمین چالش با موضوع «مرزهای مشارکت و رقابت در اقلیم بیمه» با حضور مهدی ایمانی مهر، قائم مقام مدیرعامل شرکت فناوران اطلاعات خبره بررسی شد.به گفته ایمانی مهر، امروزه واژه…

شبکه فروش و ارزش‌آفرینی دیجیتال

اگرچه در حال حاضر، فناوری اطلاعات امکان اتصال به بازیگران جدید و گفت‌وگوی پلتفرم‌ها از طریق زبان API را فراهم کرده است و شبکه فروش، این موضوع را برای خود تهدید قلمداد می‌کند؛ اما مرور اقتصادهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد علاوه بر ارزش‌های…