نرخ شناور

نرخ شناور

شرکتهای بیمه ایرانی ابزارهای متناسب با تورم ندارند/استفاده از نرخ شناور در شرایط تورمی

رستگار:مادامی که نتوانیم ابهامات و عدم قطعیت‌های بخش واقعی اقتصاد را به ریسک تبدیل کنیم، دیگر مشخص نیست صنعت بیمه‌ای که قرار است قیمت‌گذاری ریسک را انجام می‌دهند، چه چیزی را قیمت‌گذاری می‌کند. /شهریار:احتمالاً در سال 1402، شرکت‌های بیمه…