پوشش بیمه نامه موبایل

پوشش بیمه نامه موبایل

پوشش بیمه نامه موبایل اپلیکیشن بنو شامل چه چیزهایی می شود

معاون بیمه‌های مهندسی و انرژی بیمه تجارت‌نو در خصوص خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه موبایل، گفت: آسیب‌های ناشی از آتش سوزی، شکستگی براثر ضربه، نفوذ مایعات، نوسان برق و سرقت با شکست حرز که در گارانتی قابل ارایه نیست در این بیمه‌نامه پوشش داده…