اخبار روز

اخبار

سهمیه بنزین ویژه سفر منتفی شد

پس از منتفی شدن تخصیص سهمیه ویژه بنزین نوروزی و افزایش قیمت این فرآورده نفتی به بیش از ۱۰۰۰ تومان، تخصیص سهمیه ویژه…