ضرورت گذار به روابط عمومی دانش محور در بانک ها و بیمه ها/ محمود فراهانی

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی بهانه خوبی است که بتوان نقدی بر روابط عمومی های بیمه و بانک صورت داد و زمینه گذار به سمت روابط عمومی دانش محور را در حد طرح مسئله فراهم کرد.

 

در کنار نقد های زیادی که بر ساختار روابط عمومی بانکها و بیمه های وارد است به نظر می رسد مهمترین مسئله ای که مانع کارامدی این نهاد کلیدی است فقدان دانش بانکی و بیمه ای نزد اغلب مدیران و کارشناسان روابط عمومی است.

روابط عمومی دانش محور بدین معنی که مدیر روابط عمومی یک بانک الزاما باید ادبیات بانکداری بداند و با روندهای نوین بانکی آشنا باشد. در خصوص صنعت بیمه هم همین طور است. یک مدیر روابط عمومی شرکت بیمه علا وه بر داشتن دانش روابط عمومی باید لزوما  با مفاهیم  علم  بیمه ای آشنایی لازم را داشته باشد و در عین حال  به روندهای روز صنعت بیمه در جهان و فاصله آن با ایران آگاه باشد.

در دسته بندی این مدیران روابط عمومی ، اغلب دو دسته افراد فعالند: نخست کسانی که دانش روابط عمومی را تحصیل کرده اند یا به دلیل  تجربه مرتبط به این سمت منصوب شده اند.دسته دوم کسانی هستند که دانش روابط عمومی ندارند اما به دلیل سابقه زیاد فعالیت در سطح صف(شعبه) یا ستاد (ادارت مرکزی) بانک یا بیمه و به واسطه اعتماد مدیرعامل به آنها  مسئولیت روابط عمومی رابر عهده گرفته اند.

هر دو گروه دانش یا تجربه لازم را دارند اما کافی نیست. در مقوله روابط عمومی دانش محور،طبعا دانش مدیران روابط عمومی نیاز نیست در سطح تخصصی بانکداری یا بیمه باشد ولی به واسطه اینکه روابط عمومی یک رشته بین رشته ای است وقتی فردی مسئولیت روابط عمومی را بر عهده می گیرد ضرورتا باید با ادبیات کلی بانکداری یا بیمه آشنا باشد تا بتواند روندهای نوین را درک کند. برای مثال با گسترش فناوری، روندهای نوین بانکداری و بیمه گری بر هوش مصنوعی،بیگ دیتا و بانکداری و بیمه گری دیجیتال تمرکز دارد اما نکته آن است تا وقتی با مفاهیم بانکی و بیمه ای آشنا نباشیم طبعا روندهای جدید را چندان درک نخواهیم کرد.

یکی از چالش هایی که مانع گذار به روابط عمومی دانش محور می شود آن است که واحدهای روابط عمومی بانکها و بیمه ها به شدت درگیر مسئله  تبلیغات هستند در حالی که این مقوله اساسا ناقض  روابط عمومی دانش محور است و ترجیح آن است که  بخش  تبلیغات به واحد بازاریابی منتقل شود.

بدین علت که اگر قرار است روابط عمومی آینه سازمان باشد چگونه بدون دانش بانکی و بیمه ای می توان یک آینه صاف ساخت که بازتاب دهنده تصاویر درست از سازمان باشد. روابط عمومی یک بانک یا بیمه چگونه می تواند پاسخگوی مناسب برای رسانه ها باشد در حالی بحث تبلیغات نوع گفتمان رسانه و روابط عمومی را کاملا تحت تاثیر قرار می دهد و مدل گفتمان را به سمت بعضا ناخوشایند پیش می برد.

بر همین اساس به نظر می رسد واحدهای روابط عمومی بانکها و بیمه ها باید به سمت دانش محوری حرکت کنند. اما روابط عمومی دانش محور دارای اصولی است که تعدای از آنها در زیر آمده است:

1- کسب دانش مداوم و پویاست، بدین معنی که مدیران و کارشناسان روابط عمومی همسو و همپا با تغییر روندهای بانکی وبیمه ای باید دانش خود را نیز افزایش دهند.

2- روابط عمومی دانش محور درگیر تبلیغات نیست. چرا که باعث می شود به جای پاسخگویی به مخاطبان خارج از سازمان بخصوص خبرنگاران بیشتر مشغول توزیع درست و عادلانه تبیغات بین رسانه ها و بخش های اطلاع رسانی باشد.

3- هر ساله به جای اینکه درگیر طراحی کمپین های تبلیغاتی باشد باید در اندیشه برگزاری کارگاه های آموزش هم در حوزه دانش روابط عمومی و هم بانکی و بیمه ای باشد.

4- روابط عمومی دانش محور دماسنج سازمان است. برای این کار طبعا نیاز دارد علاوه بر دانش روابط عمومی و دانش بانکداری یا بیمه گری، علوم رفتاری را نیز کسب کند که بتوان مخاطبان سازمان را تحلیل رفتاری کند.

5- برای اینکه گفتمان سازنده با بخش های مختلف سازمان داشته باشد باید دانش خود را به سطحی برساند که بتواند با بخش های مختلف از طریق یک ادبیات مشترک حرف بزند. برای این کار چاره ای نیست که دانش لازم را کسب کند.

6- مدیران روابط عمومی در روابط عمومی دانش محور استراتژیست هستند. آنها باید با مفاهیم مربوط به تدوین استراتژی ونگاه استراتژیک آشنا باشند تا در تدوین استراتژی به مدیران ارشد سازمان اطلاع رسانی درست کنند.  

شاید به نظر آید که رفتن به سمت روابط عمومی دانش محور سخت باشد ولی با توجه با ساختار رقابتی و همچنین افزایش ارتباطات بین سازمانی ، روابط عمومی ها برای اینکه همپای سازمان پیش بروند گریزی جز دانش محور شدن ندارند.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

82  −  76  =