دو پیشنهاد اصناف به بیمه گران / غفلت صنعت بیمه از سه میلیون واحد صنفی

پنل بیمه

مجتبائی با بیان اینکه انتظارات بنگاهای اقتصادی از سوی صنعت بیمه براورده نشده است با ارائه مستنداتی گفت: به نظر می رسد صنعت بیمه ازین ظرفیتهای بالقوه غافل بوه است.

به گزارش ریسک نیوز، پنل بیمه ونقش تشکل های صنفی در توسعه آن در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه با حضور سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران، مجتبی آخوندی مدیر کل بیمه ایران استان اصفهان، اویار حسین مدیر عامل بیمه پارسیان محمد باقر مجتبایی، محمد خزاعی ، منظر علیخانی، بهمن سوری محمد حسین طباخ ها برگزار شد.

در ابتدای این پنل مجتبی آخوندی  مدیر کل بیمه ایران استان اصفهان به عنوان دبیر پنل به اهداف تشکیل این پنل اشاره کرد و گفت: بیمه می تواند با پذیرش ریسک واحدهای تولیدی نقش مهمی در رونق کسب و‌کارها داشته باشد.

آخوندی تصریح کرد: در این راستا  طی این پنل بررسی می کنیم که آیا واقعا بیمه توانسته از ظرفیت تشکلهای مختلف استفاده کند، آیا با استفاده از ظرفیت تشکل ها به افزایش ضریب نفوذ کمک شده و اگر ضعفی در ارتباط تشکل های بیمه ای با سایر تشکل های صنفی وجود دارد این ضعف باید چگونه برطرف شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در این پنل سنت کشی شده و صنعت بیمه با دعوت از تشکل های صنفی سایر کسب و کارها خود را در معرض انتقاد و ارزیابی قرار داده است.

به گفته وی هدف از برگزاری این پنل شناسائی نقاط ضعف ارتباط تشکل های صنعت بیمه و باسایر صنایع و کسب و کارها و ارائه راهکار برای تعامل دو سوئه است تا با استفاده از ظرفیتهای تشکل های صنفی ، صنعت بیمه توسعه یابد و از طرفی نقش خود را در رونق تولید و صنعت ایفاء کند.

در این پنل تخصصی محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران نیز با تاکید بر اینکه صنعت بیمه آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات اصناف است متذکر شد: در این نشست می خواهیم از ظرفیتهای تشکل های صنفی بیمه ای و غیربیمه ای بهرهمند شویم و این مهم مستلزم تعامل دوجانبه است.

در ادامه این پنل نمایندگان تشکل های صنفی کسب و کارها به بیان انتظارات خود از صنعت بیمه پرداختند.

مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران اذعان داشت: به نظر می رسد،  در اینجا صرفا نگاه بیمه ای نباید حاکم باشد بلکه فرصتی برای تعاملی برای رونق کلیه کسب و کارها چه بیمه ای و چه غیر بیمه ای باید حاکم گردد.

مجتبائی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم باید به هفت درصد برسد اما در ایران دو‌ و هفت درصد است، گفت: همچنین بررسی های نشان می دهد، در دنیا ۳۰ درصد فروش بیمه انلاین است در حالیکه ایران سه درصد.

به گفته مدیر اتاق اصناف ایران ، ارتباط رونق فعالیتهای اقتصادی و بیمه دوسویه است اما چرا بیمه ها به این ظرفیتها توجه نمی کنند.

مجتبائی با بیان اینکه هر چقدر در شروع کسب وکارها ریسک با کاهش همراه  باشد موفق تریم

به گفته وی از سوی دیگر مواردی چون  قاچاق ، حوادث حین کار و کرونا در وقفه در فعالیت کسب و کارها نقش داشته است.

مجتبائی اذعان داشت: صنعت بیمه  در افزایش سرمایه گذاری و تاب آوری بنگاهها نقش بسزائی دارد اما تا کنون در این زمینه  ضعف داشته است.

وی معتقد است، متاسفانه الان بیمه ها اغلب به بنگاههای بزرگ مثل نفت گاز و‌پتروشیمی و‌ صنایه هوایی توجه دارند در حالیکه ۹۸ درصد بنگاهای ما کوچک و متوسط اند.

وی به تشریح نقش و جایگاه اصناف در ایران پرداخت و گفت: اصناف با بیش از سه میلیون واحد صنفی در چهار گروه زیر در ایران فعالیت دارند:

صنوف تولیدی که 18.9 درصد از بنگاههای صنفی هستند به تعداد 564287 دستگاه

صنوف خدمات فنی که 16.6  درصد از بنگاههای صنفی را دارا هستند به تعداد497047 دستگاه

صنوف توزیعی که 49.1درصد از بنگاههای صنفی هستند به تعداد 1470016 دستگاه

صنوف خدماتی که 15.4 درصد از بنگاتههای صنفی هستند به تعداد 462213 دستگاه

تعداد اتاق های اصناف کشور 399 عدد است

تعداد اتحادیه های صنفی کشور 7366 عدد است.

وی با بیان اینکه انتظارات بنگاهای اقتصادی از سوی صنعت بیمه براورده نشده است با ارائه مستندات فوق گفت: به نظر می رسد صنعت بیمه ازین ظرفیتهای بالقوه غافل بوه است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شرکتهای بیمه بازرگانی علی رغم سهم  ۵۵ درصدی بخش خدمات  از جی دی پی ایران اما به این حوزه وارد نشده اند، تصریح کرد: جای خالی کمک صنعت بیمه در بازارداری و بازار سازی کسب و‌کارها، انبارداری و همچنین در حوزه لجستیک و کانالهای توزیع به شدت احساس می شود.

مجتبائی همچنین اظهار داشت: بیمه ها در توسعه سرمایه گذاری کسب و‌کارها ،تضمین پایداری و تداوم‌زنجیره تولید و‌کاهش ریسک و خطر تسهیل گر نبودند

 

وی با بیان اینکه ما و صنعت بیمه  بابد بعد این همایش کارهای بزرگی باهم انجام دهیم، به ارائه پیشنهاداتی پرداخت و گفت:تشکیل کمیته تشکل ها با حضور سه اتاق بازرگانی،صنایع و معادن وکشاورزیو همچنین تعاون در سندیکای بیمه گران و همچنین بیمه مرکزی اولین پیشنهاد است.

مجتبائی به دومین پیشنهاد اشاره کرد و گفت: پیشنهاد دیگرحضور نماینگان سه اتاق در ارکان سیاستگذاری و برنامه ریزی صنعت بیمه است.

خزایی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)نقش بیمه بسیار حایز اهمیت بیمه در توسعه اقتصادی اما مورد غفلت واقع شده گفت: با بیان اینکه با وجود ر اقتصاد بحث مدبریت ریسک اهمیت دارد در و توسعه اقتصادی جامعه بخشی به چگونگی مدیریت ریسک بر می گردد

خزائی افزود: بحث‌ورودی منابع بیمه و نحوه سرمایه گذاری انها هم مهم است که من احساس می کنم این امر هم مورد غفلت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: پوشش ریسک ها و ضریب نفوذ بیمه از شاخص های توسعه یافتگی و همچنین از شاخص های رتبه بندی کشورهاست

 

به گفته وی وقتی رتبه ریسک کشورها بررسی می شود یکی از شاخص ها ضریب نفود بیمه در ان کشور است

خزائی به بیمه ها پیشنهاد داد : ایجاد سندباکس می تواند به  بیمه ها در کنترل ریسک کمک‌کند.

منظر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران نیز که در این پنل حضور داشت، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را در گرو خصوصی سازی دانست و گفت:بررسی وضعیت سهامداری شرکتهای بیمه نشان می دهد که رد پای دولت در اکثر آنها وجود دارد و من معتقدم حتی اگر یک درصد سهام یک شرکت بازرگانی متعلق به دولت باشد به دلیل عدم امکان رقابت، اثر گذاری کافی در اقتصاد نخواهد داشت.

در پایان این پنل بر ارتباط مستمر تشکل های صنفی غیر بیمه ای با تشکل های صنفی بیمه تاکید گردید.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟