فصل پوست اندازی صنعت بیمه فرا رسیده است

مدیرعامل بیمه پارسیان در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور از فصل پوست اندازی در صنعت بیمه خبر می دهد.

هادی اویار حسین، مدیرعامل بیمه پارسیان در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور و در گفتگویی ویدیویی با ریسک نیوز، از فرا رسیدن فصل پوست اندازی در صنعت بیمه خبر می دهد.

در ویدئو ببینید

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

63  +    =  68