کاهش سودآوری در بیمه آسیا / هزینه های عمومی و اداری پاشنه آشیل شرکت

حاصل عملکرد بیمه آسیا در شش ماهه نخست سال جاری سود خالص 415 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 8 درصد کاهش داشته است. رشد 81 درصدی هزینه های عمومی و اداری باعث شده تا عملکرد این شرکت در عرصه بیمه گری تحت الشعاع قرار گیرد.

به گزارش ریسک نیوز، گزارش عملکرد بیمه آسیا برای شش ماهه ابتدایی سال جاری منتشر شد.

بر اساس این گزارش بیمه آسیا در این دوره درآمد حق بیمه ناخالصی معادل 6595 میلیارد تومان شناسایی کرده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 57 درصدی همراه شده است.

خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص) آسیا در دوره مورد بررسی به 4788 میلیارد تومان رسیده که نسبت به شش ماهه پارسال با افزایش 49 درصدی همراه شده است.

نسبت خسارت پرداختی شرکت در این دوره به 73 درصد رسیده این در حالی است که این نسبت به شش ماهه ابتدای سال قبل 76 درصد بوده است.

این موضوعات باعث شده سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای، بیمه آسیا در شش ماهه به 1100 میلیارد تومان برسد که نسبت به نیمه نخست پارسال 25 درصد رشد داشته است.

با این همه، رشد 81 درصدی هزینه های عمومی و اداری باعث شده تا عملکرد این شرکت در عرصه بیمه گری تحت الشعاع قرار گیرد.

در نهایت حاصل عملکرد بیمه آسیا در شش ماه سود خالص 415 میلیارد تومان بوده که نسبت به شش ماهه پارسال 8 درصد کاهش داشته است.

عملکرد بیمه آسیا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

71  −    =  64