تفویض اختیار به شركت های بیمه ای با جدیت بیشتری دنبال می شود

آیین نامه شماره ۹۰ شورای عالی بیمه با هدف کاهش تصدی گری و چابک سازی نهاد ناظر همچنین تسهیل تدریجی روند جوانگرایی در صنعت بیمه و در چارچوب قوانین بالادستی مورد بازنگری قرار گرفته است.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه مرکزی قائم مقام و عضو هیات عامل بیمه مرکزی با  اعلام این مطلب و تاکید بر این نکته که اصلاح آیین نامه ۹۰ موجب توسعه صنعت بیمه و تقویت کمی و کیفی منابع انسانی می شود ، خاطرنشان کرد: نهاد ناظر صنعت بیمه در راستای کاهش اختیارات اجرایی خود و تمرکز بیشتر بر تقویت ابعاد نظارتی و ماموریتهای اصلی، مسئولیت احراز صلاحیت مسئولان کلیدی و عملیاتی غیر از مدیران ارشد را به موسسات بیمه ای واگذار کرده است .
مجید مشعلچی با تشریح اهمیت ایجاد تحول در این صنعت گفت: با اجرای این آیین نامه ورعایت موارد آن در  انتصاب مسئولان کلیدیِ موسسات صنعت،  یک گام بلند به سمت چابک سازی در اداره صنعت بیمه برداشته خواهد شد.
وی تصریح کرد:  این آیین نامه از تاریخ تصویب و ابلاغ شورای عالی بیمه اجرایی و عطف به ماسبق نخواهد شد .
شایان ذکر است این موارد در قالب  پیشنهادات بیمه مرکزی و کميسيون تخصصی شورای عالی بیمه به  سیصد و نود و دومین نشست شورا ارایه شده است و هنوز به تصویب نهایی اعضا نرسیده است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟