نگاهی به روند شناسایی درآمد در بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد در 8 ماهه منتهی به آبان 1401 درآمد حق بیمه ای معادل 5.938 میلیارد تومان شناسایی نمود که نسبت به دوره مشابه قبل نیز رشد 39 درصدی داشته است.

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه پاسارگاد در 8 ماهه منتهی به آبان 1401 درآمد حق بیمه ای معادل 5.938 میلیارد تومان شناسایی نمود که نسبت به دوره مشابه قبل نیز رشد 39 درصدی داشته است.

از مجموع درآمد شناسایی شده ناشی از صدور بیمه نامه در بازه زمانی مورد بررسی 914 میلیارد تومان آن در شهریور محقق گردید که در مقایسه با مهر ماه با افزایش همراه بود.

بیشترین سهم درآمد حاصل از صدور حق بیمه نامه را رشته زندگي – اندوخته دار در میان سایر رشته های بیمه ای (حدود 49 درصد) به خود اختصاص داده است.

در خصوص خسارت های پرداخت شده نیز 29 درصد آن مربوط به همین رشته می باشد.

این شرکت بیمه ای در آبان ماه خسارت پرداختنی 269 میلیارد تومانی را به ثبت رساند تا جمع خسارت پرداخت شده در 8 ماهه این شرکت بیمه ای به حدود 1.572 میلیارد تومان برسد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

38  −  35  =