خسارت نقدی حق بیمه قرضی

حامد حسنوند

دریافت حق بیمه به صورت اوراق آن هم در بیمه نامه های مهندسی که غالبا دارای سرمایه بالا و حق بیمه های سنگین می باشند ، عملا اثراتی سوء بر نقدینگی شرکت های بیمه دارد . این مساله وقتی خود را بیشتر نمایان می کند که بیمه نامه های فوق الذکر در اثر حوادث طبیعی یا غیر طبیعی دچار خسارت می شوند خساراتی که اغلب بار سنگینی بر روی دوش بیمه ها خواهد بود .  

آیا بیمه  گری چیزی غیر از گردش مالی در قبال ارائه خدمات در حوزه های مختلف بیمه ای است ؟

پر واضح است لازمه هر کار اقتصادی ، گردش مالی منطقی و حساب سود و زیان بنگاه های مختلف در گذر زمان بوده و هست ؛ در صورتیکه مطالبات مالی فعالان اقتصادی در زمان مقرر وصول نگردد نمی توان انتظار چرخش درست چرخ اقتصادی را داشت و البته صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی نمی باشد.

ریسک های متنوع  امروزی و بیمه نامه های خرد و کلان صادره در شرکت های مختلف بیمه گر،  پرداخت  خسارات سبک و سنگین را در پی دارد که اگر به این موضوع هزینه های رو به افزایش بیمه گری نیز اضافه گردد خروجی شرکت های بیمه اعداد قابل توجهی را نشان داده که اگر ورودی حق بیمه بموقع به بیمه گران تزریق نگردد نه تنها نمی توانند فرایند سرمایه گذاری خود را محقق نمایند بلکه  در پرداخت خسارات نیز دچار مشکل می شوند  و ترازنامه آنها به سمت کفه بدهی سنگین خواهد شد .

چند سالیست که تسویه حق بیمه  بیمه نامه ها بالاخص در بیمه نامه های مهندسی که غالبا طرح های عمرانی را شامل می شود از طریق اوراق مشارکت انجام می گیرد ؛ اوراقی که غالبا سررسید های بلند مدت دارند و نقد کردن  آنها در زمان حال هزینه هایی برای شرکت های بیمه در پی دارد .

علی ای حال دریافت حق بیمه به صورت اوراق آن هم در بیمه نامه های مهندسی که غالبا دارای سرمایه بالا و حق بیمه های سنگین می باشند ، عملا اثراتی سوء بر نقدینگی شرکت های بیمه دارد . این مساله وقتی خود را بیشتر نمایان می کند که بیمه نامه های فوق الذکر در اثر حوادث طبیعی یا غیر طبیعی دچار خسارت می شوند خساراتی که اغلب بار سنگینی بر روی دوش بیمه ها خواهد بود .

با این اوصاف ، بیمه گری که حق بیمه خود را قرضی و با سررسید گاها چند ساله دریافت کرده است حالا در مقابل بیمه گذاری قرار دارد که دچار خسارت شده و انتظار دارد خسارت خود را بصورت نقد و تمام و کمال در کمترین زمان ممکن دریافت کند . این دو گانگی یا تضاد در نقدینگی دریافت و پرداخت است که شرکت های بیمه گر را با مشکلاتی  روبرو می کند که در صورت تعدد خسارات می تواند چالشی جدی برای بیمه گران باشد.

انتظار می رود بیمه گذاران همانگونه که بحق درخواست رسیدگی به خسارات و برآورد و پرداخت آن ها را در کمترین زمان ممکن دارند و البته انتظاری منطقی نیز می باشد در پرداخت حق بیمه نیز محدودیت های بیمه گران را در نظر گرفته و با پرداخت بموقع  حق بیمه ، بیمه گران را در ارائه خدمات بهتر و بهبود فرایند بیمه گری یاری دهند.

*حامد حسنوند –رئیس اداره صدور بیمه های مهندسی بیمه میهن *فریدون معصومی –ارزیاب بیمه مرکزی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

7  +  3  =