کاهش زیان انباشته بیمه سرمد و رشد سود آوری

شرکت بیمه ا سرمد تا پایان آذر 4 میلیارد تومان سود خالص محقق کرد در حالی که در دوره مشابه قبل زیان 273 میلیارد تومانی ساخته بود. به این ترتیب زیان انباشته با کاهش 2 درصدی نسبت به ابتدای سال به 232 میلیارد تومان رسید.

به گزارش ریسک نیوز شرکت بیمه سرمد از عملکرد خود در 9 ماهه سال جاری گزارش داد.

این شرکت بیمه ای تا پایان آذر 4 میلیارد تومان سود خالص محقق کرد در حالی که در دوره مشابه قبل زیان 273 میلیارد تومانی ساخته بود. به این ترتیب زیان انباشته با کاهش 2 درصدی نسبت به ابتدای سال به 232 میلیارد تومان رسید.

مجموع بدهی های شرکت بر اساس اطلاعات ارائه شده در صورت وضعیت مالی 2.932 میلیارد تومان بوده و رشد 23 درصدی نسبت به ابتدای سال داشته است. ذخیره حق بیمه عاید نشده 36 درصد از این رقم را در بر گرفته است. در سوی دیگر صورت وضعیت مالی نیز شاهد رشد 19 درصدی جمع درارایی ها به رقم 3.473 میلیارد تومان بودیم.

درآمد حق بیمه در این دوره با رشد قابل توجه 77 درصدی همراه شد. میانگین درآمدهای بیمه ای نیز افزایش 93 درصدی را شاهد بود. هم چنین خسارت پرداختنی شرکت افزایش 73 درصدی را در دوره یاد شده نسبت به دوره مشابه قبل تجربه نمود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  4  =  13