زمستانی گرم برای بیمه ملت

بیمه ملت برای زمستان 1401 حدود 794 میلیارد تومان درآمد حق بیمه پیش بینی نمود که تا پایان این فصل 117 درصد( 17 درصد بیشتر از بودجه) آن را محقق کرد.

به گزارش ریسک نیوز، شرکت بیمه ملت در حالی سال 1401 را پشت سر گذاشت که مجموع درآمد حق بیمه صادر شده در این بازه زمانی به 3.181 میلیارد تومان رسید.

در اسفند ماه نیز درآمد مذکور با رشد حدود 50 درصدی نسبت به بهمن به رقم 427 میلیارد تومان بالغ گردید و بیشترین درآمد زمستان 1401 را رقم زد.

مقایسه درآمد صدور بیمه نامه این شرکت با مدت مشابه سال 1400 حاکی از افزایش 4 درصد آن می باشد.

بیمه ملت برای زمستان 1401 حدود 794 میلیارد تومان درآمد حق بیمه پیش بینی نمود که تا پایان این فصل 117 درصد( 17 درصد بیشتر از بودجه) آن را محقق کرد.

رقم خسارت پرداختنی اعلام شده در ماه اسفند 430 174 میلیارد تومان بوده و جمع خسارت پرداختنی به 2.232 میلیارد تومان بالغ گردید.

بررسی گزارش 12 ماهه این شرکت نشان می دهد از کل درآمد صدور بیمه نامه در این بازه زمانی حدود 27 درصد آن سهم رشته ثالث – اجباری و 15 درصد مربوط به رشته درمان بوده است.

هم چنین بخش عمده خسارت پرداختی (44 درصد) را رشته درمان در بر گرفته است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

3  ×    =  24