افزایش 380 درصدی بدهی بیمه ایران به صندوق خسارات بدنی/ بدهی شرکتهای بیمه نصف شد

بررسی وضعیت مطالبات صندوق خسارات بدنی در 1401؛

از بین 24 شرکت بیمه فعال در کشور حجم بدهی های 10 شرکت به صندوق خسارات بدنی طی سال 1401 نسبت به سال 1400 افزایش پیدا کرده اما عمده شرکتها با کاهش بدهی همراه شدند.بیشترین افزایش بدهی 380 درصد بود که در شرکت بیمه ایران رخ داد. مجموع بدهی های این شرکت در سال 1400 کمتر از 8،3 میلیارد تومان بود که در سال 1401 با جهش قابل توجهی از 39،4 میلیارد تومان نیز عبور کرد.

به گزارش ریسک نیوز بر اساس اطلاعات منتشر شده از صنعت بیمه، مجموع مطالبات صندوق خسارت های بدنی از شرکتهای بیمه در سال 1401 تقریبا نصف سال 1400 شد. آمارها نشان می دهد که جمع بدهی های شرکتهای بیمه ای در سال 1400 بالغ بر 379 میلیارد تومان بود که در سال 1401 به 197 میلیارد تومان کاهش داشت.

لازم به ذکر است که شرکتهای بیمه باید به ازاء هر بیمه نامه شخص ثالتی که صادر می کنند درصدی را به حساب صندوق خسارت های بدنه واریز نمایند. اما عمدتا شرکتهای بیمه ای از انجام این کار سر باز می زنند و بدهکار صندوق می شوند.

در سال 1400 در بین شرکتهای بیمه ای بیشترین بدهی را به ترتیب شرکتهای بیمه رازی با 93،1 میلیارد تومان، بیمه کوثر با 85،7 میلیارد تومان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با بیش از 42 میلیارد تومان به صندوق خسارات بدنه داشتند. مجموع بدهی های شرکتهای بیمه ای در سال 1400 به این صندوق بالغ بر 379،6 میلیارد تومان بود اما در سال 1401 رقم بدهی های صنعت بیمه به این صندوق با افت قابل توجه 48 درصدی نسبت به سال 1400 به 197،4 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.

در سال 1401 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با 40،3 میلیارد تومان، بیمه ایران با 39،4 میلیارد تومان و بیمه البرز با 37،9 میلیارد تومان بیشترین بدهی را به این صندوق داشتند.

بیشترین کاهش بدهی در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن در شرکتهای بیمه معلم، بیمه کوثر، بیمه امید و بیمه پاسارگاد اتفاق افتاد. حجم بدهی های 1401 این شرکتها نسبت به سال 1400 بین 93 تا 98 درصد کاهش یافت.

از بین 24 شرکت بیمه فعال در کشور حجم بدهی های 10 شرکت طی سال 1401 نسبت به سال 1400 افزایش پیدا کرده اما عمده شرکتها با کاهش بدهی همراه شدند.

بیشترین افزایش بدهی 380 درصد بود که در شرکت بیمه ایران رخ داد. مجموع بدهی های این شرکت در سال 1400 کمتر از 8،3 میلیارد تومان بود که در سال 1401 با جهش قابل توجهی از 39،4 میلیارد تومان نیز عبور کرد. شرکتهای بیمه سامان با 51 درصد، بیمه سرمد با 48 درصد و بیمه ملت با 27 درصد در رتبه های بعدی بیشترین افزایش حجم بدهی نسبت به سال 1400 قرار گرفتند.

بجز این 4 شرکت، شرکتهای بیمه سینا، بیمه حافظ، بیمه ما، بیمه آسماری و بیمه البرز هم در لیست شرکتهایی قرار گرفتند که نسبت به سال 1400 با رشد بدهی مواجه شدند.

در این بین شرکتهای بیمه تعاون، بیمه ایران معین و بیمه تجارت نو در سال 1400 بدهی خود را به صندوق خسارت های بدنه به صفر رساندند. شرکتهای بیمه معلم، بیمه کوثر، بیمه امید، بیمه پاسارگاد، بیمه رازی، بیمه میهن، بیمه دی، بیمه حکمت صبا، بیمه نوین و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نیز موفق به کاهش بدهی های خود شدند. حجم بدهی های بیمه پارسیان در سال 1401 بدون تغییر نسبت به سال 1400 در محدوده 2،6 میلیارد تومان باقی ماند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

35  −  28  =