بانک مرکزی: فرایند تخصیص ارز موبایل در اختیار وزارت صمت است

بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارشهای انجام شده مجوزهای اخذ شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاههای ذی ربط و به درخواست بانکهای عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه بندیهای صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام میدهد.

به گزارش پایگاه ریسک نیوز به نقل از تسنیم، مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در طی مکاتبه ای با اداره ارتباطات و طرحهای مجلس شورای اسلامی نکاتی را در خصوص فرانید تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح کرده اند.

در این  مکاتبه بر اساس نامه قبلی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات و تخصیص ارز انواع گوشیهای هوشمند تلفن همراه آمده است؛  در فرایند واردات ابتدا وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمانهای ذی ربط پس از بررسیهای لازم و طی تشریفات مرتبط از جمله تشکیل پرونده دریافت پیش فاکتور پروفرما و کارت بازرگانی وارد کننده کنترل شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی احراز هویت با مدارک و مستندات مربوط ضمن لحاظ نیازهای کالایی کشور نسبت به ارایه مجوز واردات کالا (کد) ثبت سفارش 8 رقمی اقدام مینمایند.
ثبت سفارش (8)رقمی مشخصات واردات کالا و یا خدمات عنوان و مقدار کالا مبلغ ارزی نام  ارز کدهای تعرفه شرح تعرفه نام متقاضی و مشخصات کامل وارد کننده نحوه حمل و تحویل کالا و …… را تعیین مینماید.
پس از صدور ثبت سفارش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت براساس گروه بندیها و تعرفه های تعیین شده از سوی وزارت خانه های مربوط بانک مرکزی حسب درخواست بانکها و با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص ارز برای ثبت سفارش مجوز ورود کالا اقدام مینماید.

بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارشهای انجام شده مجوزهای اخذ شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاههای ذی ربط و به درخواست بانکهای عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه بندیهای صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام میدهد.

بنابراین شناسایی دقیق کالا خارج از چارچوب وظایف این بانک بوده و این بانک صرفاً با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص و تأمین ارز کالاها و خدماتی که مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت سفارش را طی نمودهاند اقدام مینماید.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

3  ×    =  24