ضرورت ارزیابی ریسک بیمه آتش سوزی از زبان معاون مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی

به گزارش ریسک نیوز، احمد کسایی معاون مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی در رویداد مدیریت ریسک رشته آتش سوزی با نگاه به تجربه بیمارستان گاندی در ارائه ای به بیان ضرورت ارزیابی ریسک بیمه های آتش سوزی پرداخت و گفت: ارزیابی ریسک به شناسایی خطرات فیزیکی و انسانی در محل مورد ارزیابی کمک می کند.

همچنین زمینه ساز کاهش خسارتا جانی و مالی احتمالی در محل مورد بیمه می باشد.

ارزیاب ریسک باید با کلیه سیستم های اعلام و اطفای حریق آشنا باشد.

با آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار، با استانداردهای مرتبط با ایمنی، تکنیک های ارزیابی ریسک، قوانین و مقررات و اصول بیمه، پوشش های بیمه ای ارائه شده در بیمه نامه و اصول مشتری مداری آشنا باشد.

نسخه صوتی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  3  =  27