پایان فصل توانگرنماها

چهل و دومین نشریه بیمه داری نوین منتشر شد،

چهل و دومین شماره نشریه بیمه داری نوین در چهار پرونده منتشر شد.

به گزارش ریسک نیوز چهل و دومین شماره نشریه بیمه داری نوین در چهار پرونده با عناوین نظارت و روندهایش، پایان فصل توانگرنماها، توسعه سازمان و نواوری در قاب منتشر شد.

مثلث چالش برانگیز سرمقاله محمود فراهانی مدیر مسوول نشریه و از گاندی بیاموزیم سرمقاله آزاده محسنی سردبیر نشریه بیمه داری نوین در این شماره است.

نظارت/ 2024 و روندهایش

در این پرونده گفتگوی مبسوطی با مجتبی حیدری عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی صورت گرفته است.

در این گفتگو حیدری به اقدامات مهمی از جمله ایجاد منشور شایسته سالاری و حل و فصل استاندارد حسابداری در صورتهای مالی شرکتهای بیمه اشاره کرده است.

در ادامه این پرونده در سه گزارش روند ضریب نفوذ بیمه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین روند بازار اتکائی واگذار شده در گزارشی با عنوان بازار داغ امده است.

توانگری/ پایان فصل توانگرنماها

در این پرونده گفتگوی مشروحی با بهنام شهریار عضو هیات مدیره بیمه تجارت نو صورت گرفته که زوایای مختلف بازنگری آیین نامه توانگری مالی بررسی شده است.

بررسی مهمترین پارامترهای صنعت بیمه در سال جدید از دیگر گزارش های این پرونده است.

توسعه سازمان/ توسعه دانش

در این پرونده میزگردی منتشر شده است با عنوان رازهای تغییر دیجیتال با حضور فریبا میراج مشاور معاون بانک مرکزی،محمد رضا فرحی مدیر عامل بیمه بازار، احد سعیدی معاون سرمایه گذاری فینوداد، مسعود وکیلی نیا مدیرعامل هلدینگرتباط فرداو ماندانا آزادگان مهر پژوهشگر حوزه مدیریت و تحول نواوری با عنوان رازهای تغییر دیجیتال

نواوری در قاب

در این پرونده آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای فناور بیمه ای با حض.ر علی بنیادی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی و و حسن رضا عباسیان فر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی به بحث قرار داده شده است.

در ادامه این پرونده بازار اینشورتک در جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

7  ×    =  49