مدیریت ریسک مطالبات در 1403 و آثار آن در بازار بیمه

به گزارش ریسک نیوز، پنل «مدیریت ریسک مطالبات در 1403 و آثار آن در بازار بیمه» در دومین پنل از چهارمین روز «رویداد بیمه و 1403 پیش‌بینی‌ها، نیازها و راهبردها» با حضور امید میرآقازاده، مدیرکل حساب ها و ذخاير اتكائی بیمه مرکزی؛ عبدالمجید رافع، کارشناس حوزه مالی صنعت بیمه و حمید دیانت پی، صاحبنظر حوزه بیمه در استودیو سخنکده متن برگزار شد.

درباره چگونگی شکل گیری مطالبات باید ماده یکم بیمه بررسی شود موضوع مطالبات در این ماده قانونی صراحتا آمده است. طبق این ماده بیمه عقدی است که طی آن باید پولی پرداخت شود تا تعهد و ریسک آغاز شود اما متاسفانه به رد و بدل شدن وجه بی توجهی شده است.

در پایان 1401 حدود 70 همت بیمه فروخته شده که حدود 22 همت از این میزان، مطالبات بیمه ای بوده است.

47 درصد حجم نقدینگی در سال 1401 و 70 درصد در شش ماه 1402 از جریان سرمایه گذاری و‌مولدسازی شرکت های بیمه خارج شده است و دومینوی مربوط به چالش های بیمه اتفاق افتاده است.

موضوع مطالبات از هفت سال گذشته تشدید شده و برخی شرکت های بیمه نیز آمار درستی از خسارات و مطالبات خود ارایه نداده اند. بنابراین در سال های آتی مجبور به فروش بیمه نامه های خود با نرخ های پایین برای جبران خسارات می شوند در نتیجه عدم افشای خسارات معوق به سونامی تبدیل می شود.


نسخه صوتی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  71  =  79