انتقاد به درج عناوین شغلی غیرواقعی در لیست بیمه کارگران مشاغل سخت

دبیر اجرایی خانه کارگر تاکستان گفت: یکی از چالش‌های کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور این است که پرونده شغلی کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با پرونده بیمه‌ای آن‌ها مغایرت دارد و به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها موافقت نمی‌کند.

به گزارش ریسک نیوز «غلامرضا رحمانی» به خبرنگار ایلنا گفت: در سالهای اخیر، شمار زیادی از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور کارگاه‌های مستقر در تاکستان گرفتار اصلاح عناوین شغلی خود برای بازنشستگی هستند؛ شعبه تامین اجتماعی و اداره کار نیز پاسخگوی این دسته از کارگران نیستند و مرتبا می‌گویند «تا عنوان شغلی شما اصلاح نشود و هزینه‌ی این اصلاحات را کارفرمایتان نپردازد، نمی‌توانید بازنشست شوید».

رحمانی گفت: به عنوان نمونه ممکن است یک کارگر سال‌ها در حرفه سخت و زیان‌آور مشغول به کار بوده باشد اما چون آن زمان در محل کار وی طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌طور دقیق اجرا نمی‌شده است، کارفرما سال‌ها برای وی به عنوان «کارگر ساده یا یک عنوان دیگر» احکام شغلی صادر کرده است.

وی افزود: باتوجه به اینکه عنوان شغلی ثبت شده از نظر سازمان تامین اجتماعی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شود بدیهی است که امروز درخواست برای بازنشستگی پیش از موعد این کارگران مورد مخالفت سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.

رحمانی در ادامه درباره پرداخت هزینه سختی کار مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: یکی دیگر از مشکلات، پرداخت هزینه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور است که برخی کارفرمایان به موقع نپرداخته و سر بزنگاه بازنشستگی، کارگر بیچاره را مستاصل می کنند و باید در راهروهای عریض و طویل تامین اجتماعی دوندگی کند تا شاید با پرداخت هزینه‌های اصلاحات از جیب بتواند چند ماه بعد از ترک کار، بازنشست شود.

طبق اظهارت وی، در شهرک‌های صنعتی تاکستان کارفرمایانی هستند که برای پرداخت هزینه سخت و زیان آور از کارگران متقاضی، رضایت نامه کتبی می‌گیرند که به موجب آن تا سهم زیادی از مزایای سنوات پایان کار کارگر بازنشسته بابت هزینه بازنشستگی پیش از موعد وی هزینه می‌شود.

او گفت؛ متداول شدن این رویه در حالی است که به موجب قانون تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت هزینه یاد شده برعهده کارفرماست و کارگران نباید برای این کار از جیب خود و به ویژه از محل عواید مالی ناشی از سنوات پایان کار هزینه‌ای پرداخت کنند.

رحمانی در پایان با تاکید بر اهمیت فعالیت کمیته سختی کار اظهار کرد: کمیته کارهای سخت و زیان آور باید وظیفه خود را با دقت انجام دهند تا کارگر مجبور نباشد برای بازنشسته شدن مدت زیادی دوندگی کند و یا پول اضافی پرداخت کند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

3  ×  2  =