اهداف فصل نوین مدیریتی بیمه تجارت نو چگونه محقق شد؟

با نگاهی به عملکرد بیمه تجارت نو

مرور عملکرد بیمه تجارت نو در فروردین ماه 1403 و مقایسه با بازه مشابه در سال قبل نشان می دهد، برنامه راهبردی تیم مدیریتی که از شهریور 1402 سکان هدایت شرکت را در اختیار گرفت، در حال تحقق است.

به گزارش ریسک نیوز بیمه تجارت نو در فصل نوین مدیریتی ، راهبردهای اصلاح ترکیب پرتفوی در سایه مدیریت ریسک بهینه و حصول پرتفوی های جدید با اتکا بر شرایط رقابتی بازار و در عین حال ارزیابی مطلوب ریسک را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس این گزارش، پرداخت خسارات سال های قبل و اصلاح چالش های باقیمانده نیز از دیگر وظایف عملیاتی شرکت بیمه تجارت نو است که در کنار خلق ایده های جدید کلید خورده تا تکمیل کننده تکه های پازل عملکرد شرکت باشد.

نگاهی بر عملکرد این شرکت بیمه در فروردین سال جاری و مقایسه با دوره مشابه سال قبل حاکی از رشد حق بیمه های تولیدی و در سوی مقابل کاهش ارقام خسارت پرداختی بوده که به نظر می رسد مدیریت ریسک پرتفوی نقش قابل ملاحظه ای در این عملکرد داشته است.

بهار پر برکت

بیمه تجارت نو در ماه نخست بهار سال 1403 رقمی بالغ بر 423 میلیارد تومان حق بیمه صادره شناسایی کرد که در مقایسه با حق بیمه  283 میلیارد تومانی فروردین 1402 افزایش 49 درصدی داشته است.

مقایسه روند ماهانه حق بیمه صادره از سوی بیمه تجارت نو در فروردین امسال در مقایسه با سال های گذشته نشان می دهد، با عدد حق بیمه صادر شده در فروردین 1403، در ماه های بعد باید درانتظار رشد قابل توجه حق بیمه صادره بود.

 

کیفیت  دست یافتنی است

این گزارش می افزاید، با استقرار حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه و ایجاد کمیته ریسک، توجه به ارزیابی ریسک اهمیت بسزائی پیدا کرده اما به اذعان برخی منتقدان هنوز شرکتهای بیمه متعهد به تصمیمات و پیشنهادات کمیته ریسک نیستند. این انتقاد در آمار عملکردی شرکتهای بیمه نمایان است؛ اما بررسی عملکرد برخی دیگر از شرکتها نیز حاکی از فعالیت موفق تیم های ارزیابی ریسک است.

مرور عملکرد بیمه تجارت نو شاهد این مدعاست که این شرکت بیمه بر تصمیمات این کمیته ها و نظرات متخصصان ریسک صحه گذاشته در همین راستا نکته بسیار مهم دیگری که در گزارش این شرکت قابل توجه است، کاهش نرخ رشد خسارت پرداختی است؛ به طوری که این رقم از 248 میلیارد تومان در ماه نخست سال 1402 به 102 میلیارد تومان در فروردین 1403 کاهش یافته است و به این ترتیب 59 درصد کاهش را در این زمینه به ثبت رسانده است.از دلایل مهم این امر می توان به پرداخت به موقع خسارت و انتخاب بهینه ریسک و ترکیب پرتفوی مناسب اشاره کرد.

از سوی دیگر در میان رشته های مختلف بیمه ای، رشته درمان سهم 22 درصدی از سبد حق بیمه صادره شرکت را به خود اختصاص داده  و نکته قابل توجه نرخ خسارت پرداختی رشته درمان است که در  منفی 60% محاسبه گردیده و به 49 میلیارد تومان رسید.

این عملکرد هم حاکی از ان است که بیمه تجارت نو توانسته در رشته زیان ده درمان با مدیریت بهینه پرتفوی و ارزیابی ریسک، خسارت خود را نسبت به میانگین صنعت کاهش دهد.

زندگی و دیگر هیچ

توجه سیاستهای بیمه مرکزی بر توسعه بیمه های زندگی بدان علت است که توسعه صنعت بیمه از مسیر بیمه های زندگی می گذرد. در همین راستا بسیاری از شرکتهای بیمه تخصصی و جنرال بر ارائه طرح های نوین و راهکارهای جدید جهت افزایش فروش بیمه عمر تمرکز کرده اند.

اما آنچه که بر این مدعا صحه می گذارد، آمار عملکرد شرکتهای بیمه در فروش بیمه های عمر است، در همین زمینه بررسی عملکرد بیمه تجارت نو نشان می دهد،در فروردین ماه سال جاری 36 درصد از حق بیمه صادر شده از سوی بیمه تجارت نو مربوط به رشته زندگی بوده که این عدد بالاترین وزن اختصاص یافته برای این رشته در میان شرکت های بیمه بورسی در فروردین ماه است. رشته های درمان و ثالث به ترتیب با 22 و 21 درصد در رده های بعد جای دارند.

شرکت بیمه تجارت نو بهار 1403  را با زندگی آغاز کرده که می تواند ناشی از سیاستهای راهبردی این شرکت در اصلاح ترکیب پرتفوی و تمر کز بر رشته های سودآور باشد.

به نظر می رسد، در صورتیکه بیمه تجارت نو در همین مسیر طی طریق کند تا پایان سال می تواند اهداف برنامه های راهبردی خود را محقق سازد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

40  +    =  48