یونس مظلومی از مدیریت بیمه تعاون، خداحافظی می کند/ استمرار مدیریتی، شاخص بارز دوران حرفه ای مظلومی

یونس مظلومی پس از هفت سال، از شرکت بیمه تعاون خداحافظی می کند

به گزارش ریسک نیوز بیمه تعاون را که در مرحله فروپاشی قرار داشت ، ساخت، در مسیر توسعه قرار داد و ایده های متفاوتی را اجرا کرد از جمله پوشش بیمه ای توقف کسب و‌کار در دوران کرونا.

مظلومی پیش ازین مدیر عامل بیمه رازی بود، وی پس از بیمه رازی هفت سال مدیر عامل بیمه تعاون بود در حالیکه بیمه رازی محلی برای آزمون و خطای چهار مدیر عامل شد و اکنون هم بدون مدیر عامل اداره می شود.

استمرار مدیریتی و حرکت در مسیر تداوم، یکی از شاخص های عملکردی یونس مظلومی محسوب می شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  ×    =  24