همسوئی سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی منجر به نتیجه شد

با پیگیری های سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی پیشنهاد معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۵ به مجلس ارائه شد و امروز این استدلال پذیرفته شد.

به گزارش ریسک نیوز،امروز 26 اردیبهشت ماه 1403 استدلال بیمه گران برای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۵ پذیرفته شد و تعامل همسوی بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران با نهادهای ذیربط منجر به نتیجه گشت.

استدلال متقن بیمه گران چه بود؟

دلایل بیمه گران در خصوص ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم و معافیت برای فعالیت های خاص بیمه گری که در سندیکای بیمه گران نیز بارها مورد بررسی قرار گرفت بر چالش سقف معافیت مالیاتی برای شرکتهای بیمه بازرگانی تاکید داشت با توجه به فلسفه وجودی انها در نحوه سرمایه گذاری منابع مالی که با استناد به آیین نامه های شورای عالی بیمه صورت می گیرد.

از طرف دیگر به دلیل تکلیف شرکتهای بیمه در خصوص سرمایه گذاری منابع مالی در صندوق های سرمایه گذاری بورسی عملا قیمت تمام شده خدمات بالا رفته و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها دشوار می شد.

همچنین احتساب درآمد حاصل از سرمایه گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها ، موجب اعمال مضاعف مالیات می باشد به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه گذاری مالیات می دهد و یکبار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پر داخت می کند که این مالیات مضاعف عملا موجب زیان ده شدن بیشتر شرکتهای بیمه می شد.

از سوی دیگر سندیکای بیمه گران در نامه ای که رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، تصریح داشته که یکی از تکالیف مقرر در قوانین توسعه کشور برای شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی است که با وجود این بند مالیاتی عملا مانعی برای این اهداف حاصل می شود.

در همین راستا با پیگیری های سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی پیشنهاد معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۵ به مجلس ارائه شد و امروز این استدلال پذیرفته شد.

به نظر می رسد، پیگیری های سندیکای بیمه گران و نهاد ناظر در معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۵ می تواند تاثیر بسزائی در روند سرمایه گذاری شرکتهای بیمه داشته باشد.

این مصوبه در خصوص سپرده های بانکی صنعت بیمه در شمول ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم است و این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۳ قابل اجرا خواهد بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

60  −  52  =