انتخاب رئیس و نایب رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران

محمدرضا کشاورز با رای مدیران عامل شرکتهای بیمه بعنوان رئیس و موسی رضایی میرقائد بعنوان نایب رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

به گزارش ریسک نیوز ،درجلسه امروز 31 اردیبهشت 1403 شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، محمدرضا کشاورز مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان رئیس و موسی رضایی میرقائد مدیرعامل شرکت بیمه البرز بعنوان نایب رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران به مدت 2 سال انتخاب شدند.

گفتنی است پیش از این حسن شریفی بعنوان رئیس و هادی اویار حسین بعنوان نایب رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران فعالیت داشتند.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟