مدیران شرکت های بیمه تخصصی اتکایی از انتظارات خود در سال ۱۴۰۳ می گویند

مینا صدیق نوحی خبره صنعت بیمه و مدیرعامل بیمه اتکایی سامان دو پیشنهاد اساسی داد: تمرکز بر مدیریت ریسک و ایجاد پلتفرم مشترک اتکایی باید در دستور کار قرار گیرد. بنویدی مدیرعامل بیمه اتکای آوای پارس پیشنهاد داد: شرکت های بیمه مستقیم برای افزایش سطح توانگری انعقاد قراردادهای نسبی با شرکت های اتکایی را در […]

مینا صدیق نوحی خبره صنعت بیمه و مدیرعامل بیمه اتکایی سامان دو پیشنهاد اساسی داد: تمرکز بر مدیریت ریسک و ایجاد پلتفرم مشترک اتکایی باید در دستور کار قرار گیرد.

بنویدی مدیرعامل بیمه اتکای آوای پارس پیشنهاد داد: شرکت های بیمه مستقیم برای افزایش سطح توانگری انعقاد قراردادهای نسبی با شرکت های اتکایی را در دستور کار قرار دهند.

غلامعلی جهانگیری مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی رایا عنوان کرد: برای حل آشفته بازار بیمه های اختیاری، کمیته تشکیل شود.

محمدرضا خوش کیش مدیرعامل شرکت بیمه اتکائی امین پیشنهاد داد: برای نرخ شکنی موجود در صنعت بیمه که در عملکرد شرکت های اتکایی نیز اثر گذار است تصمیمی اتخاذ شود.

اعظم هنردوست مدیرعامل بیمه اتکائی ایران معین اذعان داشت: تنها ده درصد پرتفوی اتکائی کشور در اختیار بیمه گران اتکایی است که باید توسعه یابد.

اسماعیل داورپناه مدیرعامل بیمه اتکائی تهران به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته اغلب شرکت های بیمه در بورس بازدهی مناسبی نداشتند در این راستا در ۱۴۰۳ باید در این مسیر برنامه ریزی کنند.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟