افزایش سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان تصویب شد

افزایش سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان دراین مرحله به میزان ۳۰ درصد (ازمحل سود انباشته) از مبلغ ۴/۰۰۰ میلیارد ریال به ۵/۲۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش ریسک نیوز، مجمع عمومی فوق العادهُ این شرکت راُس ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه سوم شهریور ۱۴۰۰ باحضور ۷۰/۸ درصد صاحبان سهام برگزارگردید و افزایش سرمایهُ شرکت بیمه اتکایی ایرانیان از مبلغ ۴/۰۰۰ میلیارد ریال به ۸/۰۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب صاحبان سهام قرار گرفت.

بنابراین گزارش، افزایش سرمایه از ۵/۲۰۰ میلیارد به ۸/۰۰۰ میلیارد نیز طی دو سال دراختیار هیاُت مدیره قرار گرفت.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  4  =  28