کارنامه شرکتهای بیمه در رشته عمر را در سال 98 ببینید(قسمت دوم) / عملکرد شرکتهای بزرگ و کوچک +نمودار

صورت‌های مالی شرکت‌های بیمة خصوصی و خصولتی در نه ماهة نخست سال 98 داده‌های قابل توجهی در مورد عملکرد شرکت‌ها در حوزة بیمه‌های زندگی به تصویر می‌کشد.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین با آنکه بیمة عمر یکی از پر طرفدارترین رشته‌های بیمه‌ در سطح جهان به شمار می‌رود در کشور ما سهم این رشتة بیمه‌ای نسبت به سایر رشته‌ها در سبد بیمه‌ای شرکت‌های بیمه بسیار کم است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ سهم حق بیمة دریافتی مربوط به بیمه‌های زندگی در اوایل دهة 90 شمسی تنها هشت درصد از کل حق بیمة دریافتی صنعت بیمه  بود این در حالی است که این روند در سال‌های اخیر تا حدودی بهبود یافته و به گونه‌ای که این رقم در سال 97 به حدود 14.5 درصد رسیده است. به تبع این امر خسارت‌های شناسایی‌شده مربوط به این رشته نیز افزایش یافته به گونه‌ای که از حدود چهار درصد در سال 90 به بیش از هشت درصد در سال 97 افزایش یافته است.

صورت‌های مالی شرکت‌های بیمة خصوصی و خصولتی در نه ماهة نخست سال 98 داده‌های قابل توجهی در مورد عملکرد شرکت‌ها در حوزة بیمه‌های زندگی  به تصویر می‌کشد. بر این اساس در زمینة جذب حق بیمه در این رشته شرکت بیمة پاسارگاد با اختلاف فاحشی صدرنشین است به گونه‌ای که حق بیمة دریافتی این شرکت در این رشته نسبت به شرکت‌های بیمة کوثر و آسیا که در رتبه‌های بعدی قرار دارند، حدود سه برابر است. نکتة قابل توجه در این زمینه آنکه هزینة پرداختی این شرکت در این دوره به هیچ عنوان تناسبی با حق بیمة دریافتی نداشت؛ بنابراین حاشیة سود این رشته برای شرکت بیمة پاسارگاد بسیار بالاست. نکتة قابل توجه دیگر در این زمینه آنکه حاشیة سود این عملیات در این رشته برای بیمة آرمان در مدت زمان یادشده منفی بود که این امر در میان همة شرکت‌های بیمه مورد بررسی، بی‌نظیر است. (به دلیل آنکه صورت‌های مالی شرکت بیمة ایران به صورت سالانه منتشر می‌شود از انعکاس آمار مربوط به این شرکت در نمودار مقایسه‌ای میان‌دوره‌ای شرکت‌ها اجتناب شده است.)

در ادامة این گزارش عملکرد شرکت‌های بیمه در زمینة بیمة عمر در سال‌های گذشته به تفکیک هر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نکتة قابل توجه در نتایج این بررسی آنکه شرکت‌هایی که در سالیان اخیر توجه بیشتری به رشتة عمر داشتند و تمرکز بیشتری روی آن رشته کرده‌اند به لحاظ سودآوری موفق‌تر بوده‌اند.در قسمت قبل نمودار عملکردی شرکتهای بیمه ایران ، پاسارگاد، آسیا ، کارآفرین، البرز ، ما ، پارسیان ، کوثر و ملت بررسی  در این قسمت نمودار سایر شرکتهای بیمه می آید:
 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

54  +    =  55