خداحافظی با بانک‌های مرکزی بزرگ نزدیک است

سیاست‌گذاران ارشد اعلام کردند: بزرگترین بانک‌های مرکزی جهان قرار است سیاست‌های خود را با سرعت‌های بسیار متفاوت تشدید کنند و احتمالا در سال جاری شاهد نوسانات اقتصادی خواهیم بود و همچنین نوسانات بازار نیز افزایش خواهد یافت.