ابطال فرمول

ابطال فرمول

فشارهای رسانه ای پاسخ داد / تداوم شمول معافیتهای مالیاتی در بیمه های عمر و چند نکته

در حالیکه در پیش نویش قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به حذف معافیت مالیاتی بیمه پیشنهاد داده شد اما با فشار های رسانه ای و مذاکره بیمه گران امروز خبر رسید که مجلس در ادامه بررسی معافیتهای مالیات های بخش خدمات لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بیمه…

مالیات بر ارزش افروده همچنان بحث داغ بیمه ها

ظاهرا در این جلسه تلاش شده تا به جای پرداختن به کلیات و چالش های فرا صنفی بیش از هر چیزی به مسایل و مشکلات صنفی که ارتباط مستقیم با کسب و کار بیمه ای دارد پرداخته شود./در این جلسه چالش همیشگی مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت حذف ان و همچنین…

راههای بازگشت شورای فنی بیمه ایران به جایگاه واقعی اش

ایجاد سیستم یکپارچه نرم افزاری برای صدور انواع رشته های بیمه ای با نظارت شورای فنی و بخش آی تی، کنترل پرونده های خسارتی قبل از ارسال به هیات مدیره، آموزش سیستم اتوماسیون اداری به نمایندگان و شبکه فروش و کارکنان شرکت برای بهره مندی یکسان از…