افزایش سرمایه بیمه البرز

افزایش سرمایه بیمه البرز

کارنامه دوازده شرکت بیمه 50 همتی در شش ماهه جاری چه می گوید؟

در گزارش جاری شرکت‌های بیمه مانده دارایی بیش از 500 هزار میلیارد ریال مورد بررسی قرار گرفته‌اند.عملکرد دوازده شرکت بیمه در شاخص های در آمد حق بیمه، خسارت پرداختی، سرمایه گذاری ها، سود و زیان فعالیت بیمه ای ، هزینه های عمومی و اداری، خالص…

رشد ۵۶ درصدی پرتفوی بیمه البرز در ۶ ماه اول ۹۳ /عرضه طرح‌های جدید بیمه‌ای البرز در قالب قرارداد‌های…

مدیرعامل بیمه البرز یادآور شد: در این شرایط رقابتی بازار که برخی از رقبا اصول حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند رشد ۵۶ درصدی پرتفوی آن هم به شرط رعایت اصول بیمه‌گری تنها بیانگر خدمات بارز بیمه البرز است.