بدهی

بدهی

بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟

از تیرماه تا آذر ماه سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان کاهش و رقم بدهی موسسات و شرکت های دولتی به این بانک نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

تکالیف خصوصی‌سازی در سال ۹۳

قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در تاریخ ۱۱ / ۱۲ / ۹۳ توسط رئیس جمهور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت اجرا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ گردید. با عنایت به قانون یاد شده، اهم تکالیف سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۳ به شرح…