بیمه اتش سوزی

بیمه اتش سوزی

هشدار بنیاد مستضعفان درباره شرایط ناایمن ساختمان«آلومینیوم» و دستور بر تعطیلی/ شرکت بیمه چه می کند؟

با توجه به اینکه رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان ضمن اعلام ناایمن بودن ساختمان الومینیوم و خبر تعطیلی موقت آن، صراحتا اذعان داشته که ساختمان «آلومینیوم» دارای بیمه آتش سوزی و مسئولیت است،آیا شرکت بیمه بدون توجه به شرایط ناایمن…

پیشگیری بهتر از پرداخت/علی ندری

مگر غیر از این است که هر پرونده خسارت، کلیدی برای پیشگیری حوادث مشابه با علل مشابه است؟ به همین علت ایجاد بانک اطلاعاتی به روز حوادث و خسارات در رشته های مختلف بیمه ای و به اشتراک گذاری درس آموزی های ناشی از آن ها قطعا در کنترل و کاهش ریسک…