تأمین‌اجتماعی

تأمین‌اجتماعی

اعلام دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل صنوف در سال ۱۴۰۳

سازمان تأمین‌اجتماعی فهرست و دستمزد فعالیت‌های مشمول دستمزد مقطوع صنوف برای سال 1403 را اعلام کرد. دستمزد مقطوع که تنها در مورد برخی از مشاغل صنفی موضوعیت دارد، دستمزدی است که کارفرما ملزم به رعایت آن در زمینه محاسبه و پرداخت حق بیمه…

حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور «بیمه» نیستند

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بر استمرار تمرکز بر راهبردهای هشتگانه تعیین شده در ابتدای دوره جدید مدیریتی سازمان و جدیت و انسجام در پیگیری اولویت‌های این حوزه‌ ازجمله در زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای تأکید کرد.

پوشش ۷۰۰ هزار نفری کارگران و بهره‌مندی ۸۰۰ هزار راننده از خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در حال حاضر، حدود ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان مشاغل ساختمانی و همچنین ۸۰۰ هزار نفر هم از رانندگان درون و برون شهری تحت پوشش تأمین‌اجتماعی قرار دارند و از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند هستند.