خاندوزی،

خاندوزی،

صندوق بیمه حوادث طبیعی مسئول مستقیم پرداخت خسارات زلزله هرمزگان است

یک مقام مسئول پیشین در صندوق بیمه حوادث طبیعی در پی وقوع زلزله 6.3 درصدی هرمزگان مسئول پرداخت خسارات سنگین این زلزله را صندوق بیمه حوادث طبیعی دانست و تاکید کرد: قرارداد فی مابین بیمه گر و بیمه گذار منعقد شده چرا که مردم حق بیمه خود را از…

از مرکز ارزیابی سرمایه انسانی وزارت اقتصاد تا بیمه مرکزی /ایا نظام شایسته سالاری در انتصاب مدیران…

بنیادی به عنوان مشاور ودستیار خاندوزی در امور سرمایه انسانی وزارت اقتصاد بوده که حالا با حکم رئیس کل بیمه مرکزی قرار است در سمت معاونت طرح و توسعه نقش ایفاء کند.با توجه به اینکه  بنیادی در مرکز ارزیابی انسانی وزارت اقتصاد به عنوان دستیار…