خدمات بیمه ای

خدمات بیمه ای

بیمه بانکی چیست/ باز تعریف چشم انداز مالی از طریق همکاری

مفهوم بانکداری در حالی در عصر همگرایی و همکاری به عنوان یک نیروی قدرتمند ظهور کرده است که قلمروهای بانکداری و بیمه را در هم می آمیزد. بیمه بانکی به مشارکت استراتژیک بین بانک ها و شرکت های بیمه برای ارائه طیف گسترده ای از محصولات و خدمات…

منوط شدن صدور ثالث به پرداخت عوارض بزرگراهی بدون زیرساخت های لازم به سردرگمی بیمه گذاران و شرکت های…

دبیر کل سندیکای بیمه گران با بیان اینکه منوط بودن صدور بیمه نامه ثالث به پرداخت عوارض بزرگراهی نیازمند بسترهای لازم است، تاکید کرد که سندیکا نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی ارسال کرده مبنی بر اینکه اجرای این بند قانونی مندرج در بودجه نیازمند…