دولت

دولت

خاندوزی: قطعا مولدسازی یکی از بهترین اقدامات دولت است

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولیدی گفت: دولت خود پیش قدم شد تا مالیات بر تولید را کاهش دهد. ما می‌توانیم یک یا دو سال از درآمدهای مالیاتی چشم پوشی کنیم تا با به سوددهی رسیدن شرکت…

مولد‏‏‏‏‏‌سازی از بستری غیر‌مرسوم

اخیرا سران قوا مصوبه‌‌‌‌‌‌ای را در راستای مولدسازی اموال مازاد دولت منتشر کردند. بنا بر خروجی این جلسه معین‌شد هیاتی ۷‌نفره متشکل از معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهر‌‌‌‌‌‌سازی، رئیس سازمان…

ابزارهای کشف تقلب بانکی

تقلب و فعالیت‌‌های متقلبانه عواقب مالی فاجعه‌باری دارد. تقلب مالی یک مشکلی اساسی است که هم در بخش مالی و هم زندگی روزمره تاثیر می‌‌گذارد و آثار بسیاری در یکپارچگی و اعتماد در بخش‌های مالی دارد و خسارات زیادی به اقتصاد دولت‌ها، سازمان‌ها،…

شمایل جدید بانکداری در ایران

سال‌هاست که صحبت از اصلاح نظام بانکداری در ایران می‌‌شود. طرح‌های مختلفی ارائه می‌‌شود و گزاف نیست اگر بگوییم، میلیون‌‌ها «نفر ساعت» زمان، طی دهه‌های اخیر صرف بررسی این موضوع شده است.