شعب بانکی

شعب بانکی

شبکه بانکی نفس کشید

"اجرای برجام و رهایی بانکها از تحریم"؛ بی تردید این موضوع در صدر تغییرات مهم و عمده شبکه بانکی در سال جاری قرار دارد. بانک‌های ایرانی به همراه بانک مرکزی از حبسی که از آن به عنوان یک تحریم استثنایی یاد می شود، رها شدند.

بخشنامه وام جدید کالا هنوز ابلاغ نشد

در حالی که قرار است از شنبه (۱۶ آبان ماه) ارائه وام ۱۰میلیون تومانی کالا و ۲۵میلیونی خودرو اجرایی شود، هنوز بخشنامه ای برای اعطای این وامها ابلاغ نشده است.