شهربازی

شهربازی

آتش سوزی در مجتمع ستاره جنوب بندرعباس

مجتمع تجاری - مسکونی ستاره جنوب بندرعباس در استان هرمزگان که جمعه شب دچار آتش سوزی شده بود، پس از ساعاتی از سوی ماموران آتش نشانی این شهرستان حریق آن مهار شد.