شواری عمومی سندیکای بیمه گران

شواری عمومی سندیکای بیمه گران

توسعه مطالبه گری / نماینده بیمه تنهاست / جسورها را بشناسید

سی و سومین شماره نشریه بیمه داری نوین در چهار پرونده با سرفصل های بایسته های گریز ناپذیر، بعضی وقتهای لعنتی ، یاران همیشگی و بلاکچین در میانه با پرونده ویژه گفتگو با دبیرکل سندیکای بیمه گران با عنوان توسعه مطالبه گری منتشر شد.

بدعتی که می تواند شکسته شود

به نظر می رسد که با وجود همه احترامی که صنعت بیمه به بیمه ایران قائل است، اما در خصوص این بدعت که رئیس شورای عمومی الزاما بیمه ایران باشد بازنگری کنند و به انتخابی دست یابند که مستلزم ثبات نسبی در ریاست شورای عمومی باشد./تشکل کارفرمایی…