صرافان

صرافان

مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صرافان ایرانیان، روز جمعه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۵ برگزار می‌شود

از ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۵، مجمع عمومی عادی سالیانه کانون صرافان ایرانیان به شماره ثبت ۲۸۵۹۵، در محل مؤسسه آموزش عالی بانکداری واقع در خیابان پاسداران، ایستگاه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵ برگزار می شود.