صندوق توسعه

صندوق توسعه

بالاخره جانشین صاحب فیش۶۳۶میلونی مشخص شد

عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی گفت: با وجود مطرح شدن نام دوست حسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی، هنوز هیچ دعوت نامه ای برای برگزاری اولین جلسه هیئت امنای صندوق نیامده است.

صندوق توسعه چند دلاری تحویل داده شد؟

۱۲ تیرماه امسال پایان دوران سه ساله حضور صفدر حسینی در هیات عامل صندوق توسعه ملی بود و حواشی پیش آمده اخیر او را وادار به استعفا و در نهایت واگذاری ریاست کرد. وی صندوق ارزی را با حدود ۸۰ میلیارد دلار دارایی تحویل داد.