صنعت بیمه آسیا

صنعت بیمه آسیا

آینده صنعت بیمه آسیا؛ چه چیزی در انتظار این بخش است؟

جدیدترین تحقیقات مکنزی با کاوشی جامع در بخش‌ های بیمه عمر و اموال و خسارت ‌های جانی، بازار پیچیده بازار بیمه آسیا را روشن می سازد. بر اساس گزارش جهانی بیمه 2023 این شرکت، در میان چالش ‌های متعدد از جمله نرخ رشد آهسته ‌تر، نگرانی‌ های…