صورتهای مالی شرکتهای بیمه،

صورتهای مالی شرکتهای بیمه،

پشت دیوار دیه / تاثیر دیه بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه چقدر است؟

دادرس: حدود 50 الی 60 درصد خسارتی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند مرتبط به خسارت بدنی و دیه است و بالاخره آثار معناداری بر ترازنامه خواهد گذاشت./فراشیانی: 5/2 درصد تعهدات جانی شرکت‌های بیمه تعهدات مالی در حق بیمه است؛ وقتی این تعهدات احصا…

بیمه نوین با رشد به استقبال تابستان رفت

درآمد حق بیمه شرکت بیمه نوین در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت با افزایش همراه شد و به رقم 184 میلیارد تومان بالغ گردید. مجموع درآمد حق بیمه صادره این شرکت در فصل اول سال جاری بیش از 480 میلیارد تومان بود.