ضریب خسارت شرکت­های بیمه

ضریب خسارت شرکت­های بیمه

نقایص آیین نامه 99 / کر واحد درمان ایجاد شود/پيشنهادات کارگروه درمان سندیکا که عملیاتی نشد!

فلاح:به طور متوسط افزایش حق بیمه هر ساله حدود 14 درصد بوده در صورتی که تعرفه‌ها به طور میانگین در این سال‌ها به طور متوسط بین 25 تا 30 درصد بیشتر از روند افزایش حق بیمه بوده است./گرشاسبی:یکی از مشکلات و تخلفات در حوزة درمان نقص آیین‌نامة 99…