طرح سوئیچ تبادل اطلاعات

طرح سوئیچ تبادل اطلاعات

سوئیچ سر از سازمان حسابرسی درآورد/ 677 میلیارد تومان اختلاف مالیاتی ناظر و حسابرس

گزارش عملکرد بیمه مرکزی برای سال 1400 روز چهارشنبه مورخ 20 مهر ماه در سامانه کدال منتشر شد که طی آن بیمه مرکزی سود خالصی معادل 847 میلیارد ریال گزارش کرده است. با این حال بررسی ها نشان می دهد که گزارش حسابرسی این نهاد همچون سال های قبل…