عادل آذر

عادل آذر

حقوق سران سه قوه اعلام شد

رئیس دیوان محاسبات گفت: سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای روسای سه قوه، حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد لذا سقف ۲۰۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار…

بانک مرکزی همچنان آمار رشد و تورم را منتشر خواهد کرد

در حالی رئیس مرکز آمار ایران با استناد به مصوبه دیروز شورای عالی آمار اعلام کرد، از این پس تنها مرکز آمار مسئول و مرجع انتشار آمار رسمی است که رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی همچنان اقدام به انتشار آمار تورم و رشد خواهد کرد.