عملکرد صنعت بیمه

عملکرد صنعت بیمه

عملکرد صنعت بیمه در 6 ماهه نخست سال جاری منتشر شد +فایل

بر اساس گزارش عملکرد صنعت بیمه در شش ماهه نخست سال جاری، مبلغ حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با 60 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 135 همت رسید. همچنین تعداد خسارت پرداختی شرکت ها در بازه زمانی اشاره شده با 3 درصد کاهش نسبت به…

تداوم رشد نسبت خسارت درمان در صنعت بیمه/ نسبت خسارت بازار بیمه افزایش یافت

نسبت خسارت بازار با ۲.۹ واحد افزایش (در مقايسه با ۱۰ ماهه نخست سال گذشته) به حدود۵۲.۲ درصد رسیده است./ عملکرد ده ماهه سال جاری صنعت بیمه حاکی از آن است تغییرات حق بيمه توليدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با ۳۷.۷ و…