فناوری اطلاعات،

فناوری اطلاعات،

در تدوین آیین نامه فناوری اطلاعات تردید نکنیم/ آیین‌نامة کارگزاری آنلاین باید تا دیر نشده تغییر…

خسروجردی: به نظرم در مورد نوشتن این آیین‌نامة فناوری ـ اطلاعات نباید تردید کنیم./ نعمتی:به عنوان یک نظر کارشناسی و نه نظر سازمانی، پیشنهاد من آن است که آیین‌نامة کارگزاری آنلاین باید تغییر اساسی کند. مدل کسب و کاری که به استارتاپ‌ها به…